ประตูสู่โลก

ข้อมูลเบื้องต้นเพื่อเตรียมการเดินทางไปต่างประเทศ

 

i1_2

 

การทำหนังสือเดินทาง (Passport) และการตรวจลงตรา (VISA)

e5

 

เดินทางไปทำธุรกิจ

 

i3_2

เดินทางไปท่องเที่ยว

4_1

เดินทางไปศึกษา

i5(1)

เดินทางไปทำงาน

i6

เดินทางไปแสวงบุญ

Vector_World_Map สาระน่ารู้นานาประเทศ i8_2 สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่